Texel en Europa komen samen in Bureau TeuX.
TeuX is gespecialiseerd in Beleidsontwikkeling en Training op het gebied van Europees Beleid, interactieve beleidsontwikkeling en jongerenparticipatie en is gevestigd op het Waddeneiland Texel.

TeuX is in 2014 samengegaan in Hilstra&Hilstra, Projectbegeleiding